How To สูตรหมักไวน์ อินทผาลัม Date Wine Recipe

หมวดหมู่: WINE MAKING หมักไวน์
image

CheeseandwineTH.com

ไวน์อินทผาลัม

Date Wine Recipe

image
 
 
 
image

ไวน์อินทผาลัม Date Wine Recipe

(9-10 ลิตร)

ส่วนผสม

  • อินทผาลัมแบบอบแห้ง 3 กิโลกรัม
  • น้ำตาล 1.5 กิโลกรัม
  • กรดซิตริก หรือ Acid Blend 50 กรัม
  • น้ำเปล่า 8 ลิตร
  • ลูกเกดบด 100 กรัม (Optional)
  • ยีสต์หมักไวน์ EC-1118/ Red Star Champagne (ซองเหลือง)
  • KMS 3 เม็ด

 

วิธีทำ

ขั้นที่ 1    นำเมล็ดออกจากอินทผาลัม และนำอินตผาลัมไปต้มในน้ำร้อน 8 ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ขั้นที่ 2    แยกน้ำออกจากเนื้ออินทผาลัม และแยกน้ำพักทิ้งไว้ในหม้อ นำเนื้ออินทผาลัมที่ต้มแล้วไปบดให้ละเอียด

 

ขั้นที่ 3    นำเนื้ออินทผาลัมผสมกับน้ำต้มที่ตั้งพักไว้

  • เติมน้ำตาลครั้งที่ 1 จำนวน 400 กรัม
  • เติมกรดซิตริก 50 กรัม
  • ลูกเกดบด 100 กรัม (ถ้ามี)

ขั้นที่ 4    ตั้งพักไว้ให้เย็น โดยหาผ้าหรือฝาหม้อปิดหม้อไว้เพื่อป้องกันแมลง

ขั้นที่ 5    ขั้นตอนการเติมยีสต์หมักไวน์  โดยเริ่มต้นจากการ Rehydrate ยีสต์ให้พร้อมทำงาน โดยใช้น้ำ 50 ml ต่อยีสต์ 1 ซอง โดยใช้น้ำอุณภูมิห้อง หรือน้ำอุ่นที่ไม่เกิน 40C เทยีสต์ลงที่ผิวน้ำ โดยที่ยังไม่ต้องคน ทิ้งไว้ 15 นาที (ยีสต์จะเริ่มละลายและมีฟองที่ผิวเล็กน้อย) หลังจากครบเวลาให้คนยีสต์ให้เข้ากัน

ขั้นที่ 5    เติมยีสต์ลงในน้ำผลไม้ที่เตรียมไว้ และย้ายลงสู่ถังหมัก ติดตั้ง Airlock และหมักทิ้งไว้ 14 วัน โดยใน 3 วันแรกให้เปิดฝาถังเพื่อคนน้ำผลไม้ วันละ 1 ครั้ง

ขั้นที่ 6    เมื่อครบ 14 วัน ให้ทำการแยกกากออก และเติมน้ำตาล 600 กรัม (ละลายในน้ำร้อน แล้วพักไว้ให้เย็นก่อนเติมลงถัง) ติดตั้ง Airlock กลับเข้าไป และหมักต่อไป 3 วัน

ขั้นที่ 7    เมื่อครบเวลาให้ทำการเติมน้ำตาลล๊อตสุดท้าย จำนวน 500 กรัม (ละลายในน้ำร้อน แล้วพักไว้ให้เย็นก่อนเติมลงถัง) และติดตั้ง Airlock กลับเข้าไป หมักต่อไปเป็นเวลา 35 – 60 วัน

ขั้นที่ 8    ไวน์จะเริ่มแยกชั้นและใสขึ้น หลังจากนั้นให้ยุติการหมักโดยการเติม KMS (Campden Tablet) โดยให้บด KMS 3 เม็ดให้ละเอียด แบ่งน้ำผลไม้ออกมาจากถังเล็กน้อย และคนให้ละลาย และทำการเติมกลับลงไปในถัง คนน้ำในถังให้เข้ากันดี และติดตั้ง Airlock กลับเข้าไป ตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 2 วัน

ขั้นที่ 9    นำไวน์ที่ได้บรรจุขวดเพื่อบ่มต่อไป หรือจะนำมารับประทานเลยก็ได้ค่ะ

            * บ่มต่อในห้องมืดที่มีอากาศเย็นจะช่วยเพิ่มความนุ่มของไวน์

20 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 364 ครั้ง